Rivning i hus 17-18

Vi river för att förbereda för en ombyggnation till Neurologmottagning på plan 3 och Samlad hjärtmottagning samt MT på plan 4. Locum kommer att genomföra hyresgästanpassning och teknisk upprustning av installationer.

Om störningen

Plats

Hus 17-18

Vad skall rivas?

Vi river ytskikt, golv, vägg och tak, på plan 3 och 4 i halva hus 18 och hela hus 17. De flesta installationer såsom ventilation, styr, el samt stammar byts lokalt på berörda våningsplan.

Tidplan

Rivningsprojektet startar under vecka 49 och förväntas pågå till april.

Löpande information

På tisdagar kl. 13 erbjuder vi regelbundna informationsmöten angående rivningen för berörda vårdverksamheter. Välkommen till hisshall hus 18 plan 4 för information om eventuella störningars omfattning och tidsplanering.

Kontaktpersoner

Projektledare Jessica Krantz, mobil 0722-159593, jessica.krantz@regionstockholm.se

Byggledare Jonas Enberg, mobil 0729-799040, jonas.enberg@regionstockholm.se

Kontaktperson

Krantz, Jessica

Jessica Krantz