Sprängning för den nya vårdbyggnaden

Sedan 5 juli pågår sprängningar för den nya vårdbyggnaden (by 61) vid Danderyds sjukhus. Sprängningarna sker vid fasta tider inom det avgränsade arbetsområdet.

Om störningen

Plats

Byggområdet för byggnad 61

Som medarbetare och besökare på sjukhuset kommer du att märka av sprängningarna i form av buller och tjut i anslutning till sprängtiderna. Under sprängtiden blir det också tillfälligt stopp för passage vid vissa platser på sjukhusområdet utomhus och inomhus. Projektet har dialog med särskilt berörda vårdverksamheter. Sprängningarna avslutas någon gång under kvartal fyra.

Fasta sprängtider under vardagar

10:00-10:15 
12:00-12:15 (reservtid)
14:00-14:15 
17:00-17:15 (reservtid)

Rutiner inför och efter sprängning

  1. Flaggvakter spärrar av berört område och stoppar fordons- och gångtrafik. Flaggvakter kommer även att finnas i kulverten.
  2. Korta signaler från signalhorn före sprängning • • • • • • •
  3. Sprängning sker
  4. Lång signal från signalhorn efter avslutad sprängning ______________
  5. Avstängda passager öppnas efter att flaggvakterna givit klartecken.

oversiktskarta_danderyd_210621_ .jpg
Bild ovan: Flaggvakter på markplan

Bild_flaggvakter_kulvert.JPG
Bild ovan: Flaggvakter i kulvert

Ambulanstrafik har alltid företräde

Flaggvakterna finns på plats inför sprängningarna för att ge eventuella inkommande ambulanser företräde.

För dig som arbetar i hus 18, 20, 32, 40, 50, 52

Du som arbetar i ett hus intill byggområdet ska under sprängningen inte stå i direkt närhet till fönster mot byggområdet, gå undan i samband med de korta signalerna. Detta är en extra säkerhetsåtgärd och ett normalt förfarande vid sprängning (samma rutin som när vi byggde akutvårdsbyggnaden).

För frågor och mer information

Vi uppdaterar löpande information om projektet på locum.se/danderyd/by61 och på DSnet för medarbetare vid Danderyds sjukhus AB. Har du frågor vänligen kontakta dsby61.locum@sll.se.

Tack på förhand för ditt samarbete och förståelse under byggperioden!

Information in English

A new hospital building is under construction. From July 5, blasting takes place 2-4 times/day in the yellow-marked area above (first picture). Thank you for your understanding during this noisy period!

Blasting times, work days:

10:00-10:15 
12:00-12:15 (if needed)
14:00-14:15 
17:00-17:15 (if needed)

Signal before • • • • • • 
Signal after __________