Tillfälligt avstängda parkeringsplatser mellan hus 7-8

Om störningen

Plats

Asfalterad yta på norra sidan om hus 7 och 8

Parkering_hus7_8_210525.jpg

Asfalten mellan hus 7 och 8 behöver grävas upp för att tätskiktet i marken ska förbättras. Det medför att ett antal parkeringsplatser tillfälligt behöver stängas av. Vi hänvisar under tiden till närliggande parkeringsplatser.

Arbetet startar 21 juni och beräknas pågå till början av augusti. Slutdatumet är preliminärt, förhoppningsvis blir vi klara tidigare. Arbetet aviseras två veckor innan det påbörjas och dialog förs med berörda verksamheter. 

Kontaktperson

Enström, Magnus

Magnus Enström