Tillfälligt avstängda parkeringsplatser vid hus 12

Om störningen

Plats

Hus 12 låga byggnaden

17 juni påbörjar vi renovering av fasaderna på den låga delen av byggnad 12, mot Bäckenvägen. Arbetet och resning av byggnadsställning medför att parkeringsplatserna utmed huset tillfälligt stängs av. Bilden nedan visar berört område.

Bild_målning hus 12_parkeringar.png

Arbetet beräknas vara klart 10 augusti.

Kontaktperson

Enström, Magnus

Magnus Enström