Vägomläggningar och förändrade trafikflöden

Om störningen

Plats

Danderyds sjukhusområde

Nu tar Danderyds sjukhus nästa steg i arbetet med att säkerställa lokaler som effektiviserar vården och främjar arbetsmiljön genom att planera för en ny vårdbyggnad. I slutet på maj 2020 fattades ett beslut i Region Stockholms Fastighets- och servicenämnd som tar oss närmare det första spadtaget, vilket Danderyds sjukhus, Locum och Region Stockholm tycker är positivt. Mer information om beslutet och vägen framåt finns att läsa här och på ds.se/press.

Förberedande arbeten har inletts för den planerade vårdbyggnaden på sjukhusområdet (läs mer här). Fjärrvärme, högspänning och Ryggradsvägen kommer att läggas om vilket medför att södra delen av Ryggradsvägen blir en avspärrad byggarbetsplats.

Ny väg till personalparkeringen från och med 1 juli 2020

När delar av Ryggradsvägen spärras av är det inte längre möjligt att ta sig till den stora personalparkeringen via dagens infart. För att fortsatt kunna ta sig till parkeringen på ett säkert sätt behöver trafiken därför ledas om, delvis via provisoriska vägar som anlagts på området.

Tyvärr innebär detta en längre och krokigare väg till parkeringen, något ingen önskar och vi förstår att många kommer att uppleva detta som en försämring. Men dessvärre är den nya vägdragningen nödvändig för att säkra en hög personsäkerhet på området under byggtiden och vi kommer att göra vad vi kan för att trafikflödet ska fungera så smidigt som möjligt. Förutsatt genomförandebeslut i september gäller det förändrade trafikflödet i upp till fem år. 

Förändringen sker i två steg, klicka på bilden nedan för större bild.


Steg 1 (blå, prickad linje): från 1 juli

Personal kan köra på den tillfälliga vägen över kullen bakom akutvårdsbyggnaden och sedan vidare till personalparkeringen via en tillfällig väg mot helikopterplattan, entreprenörsparkeringen och via kanten av ängen. Besökare till närakuten kan också nyttja vägen bakom akutvårdsbyggnaden över kullen, både med bil och gående.


Steg 2 (röd heldragen linje): preliminärt från mitten av november

Vid ett genomförandebeslut och byggstart för den nya vårdbyggnaden, i november, spärras ett större område av som byggarbetsplats. Den enda trafik som då blir tillåten förbi ambulansinfarten och över kullen är godstransporter, blåljustrafik och byggtransporter. Personal hänvisas då till infarten i den norra delen av sjukhusområdet och följer efter byggnad 21 samma tillfälliga väg som under sommaren.

Det förändrade trafikflödet kommer att märkas upp med skyltar.

Väg till personalparkeringen med textruta 200617.jpg

Flera val av alternativa vägdragningar har utvärderats med fokus på högsta personsäkerhet och minsta påverkan på miljö och omgivning. 

Informationen uppdateras löpande på denna sida och på DSnet. Om du har frågor maila gärna dsby61.locum@sll.se. 

Här kan du läsa mer om den nya vårdbyggnaden.

Kontaktperson

Trautmann, Mikael

Mikael Trautmann