Att förbereda test av livsviktiga funktioner

Omfattande planering låg bakom de reservkraftsprov som genomfördes helgen 23-24 mars. Allt måste klaffa. Patientsäkerheten är prioritet 1. Nära samarbete med vården är avgörande. Många personer har varit inblandade, inte minst Jenny Jaurén, Locums projektledare. Här berättar Jenny om förberedelserna, genomförandet och syftet med alla provningarna.

Jenny Jauren
Jenny Jaurén

Varför genomfördes ett så omfattande reservkraftsprov?

I och med att vi har gjort ändringar i datorsystemet för reservkraften när vi lagt till nya akutvårdsbyggnaden, så var vi tvungna att prova av alla reservkraftens funktioner för att säkerställa att allt fungerar som det är tänkt.

Hur länge har provningarna förberetts och kan du ge exempel på hur?

Planeringen påbörjades i september 2018 med att programmerare och tekniker träffades för att planera vad som skulle göras. I oktober hölls ett första informationsmöte med sjukvården och strax efter bildades en styrgrupp med uppdrag att samla in riskanalyser från alla dygnetrunt-verksamheter på sjukhuset. I februari hade vi fått in över femhundra risker från ett tjugotal analysledare runtom på sjukhuset. Ända fram till första provnatten jobbades det hårt på alla fronter för att förbereda sjukhuset för proven.

Hur löpte arbetet på under de två nätterna och vilka var på plats?

Förutom de som ansvarade för proven så intog DSAB stabsläge under de här nätterna och även Locum hade personal på plats för att samordna proven med sjukvården. Locums driftentreprenör, L&T, hade ett tiotal personer positionerade vid olika känsliga systemen på sjukhuset, exempelvis hissar och ventilationsaggregat, för att säkerställa att de kom igång efter varje avbrott.

Arbetet med proven flöt på bra, men belysningsstyrningen på vissa avdelningar gjorde att patientsalarna tändes upp efter varje prov, vilket såklart var besvärande för både patienter och personal. Det var tyvärr inget vi hade förutsett innan då de ordinarie reservkraftsproven äger rum mitt på dagen i fullt dagsljus. Akutens larmsystem PAMS gick ner under lördagsnatten på grund av att en gruppsäkring löst ut, men felet hittades snabbt av IT-avdelningen och åtgärdades.

Hur känns det nu?

Det känns jättebra, för nu har vi ett sjukhus som är väl rustat för framtida strömavbrott, och inte bara på grund av reservkraften, utan också tack vare de brister som fångats upp av verksamheten i riskanalyserna och som nu är åtgärdade.