Åtgärder för minskad smittspridning i allmänna lokaler

Coronapandemin är som ni vet långt ifrån över. För att minska risken för smittspridning i allmänna utrymmen på sjukhuset har det genomförts ett antal åtgärder i lokalerna. Locums förvaltare Carina Backlund berättar vad som gäller och vad som genomförts i centralhallen.

– I sjukhusets allmänna utrymmen gäller FHM:a allmänna riktlinjer med att hålla avstånd, tvätta händerna och hålla sig hemma om man inte är helt frisk. Det påminner vi om med hjälp av uppsatta lappar och information på digitala skärmar, berättar förvaltare Carina Backlund. Några åtgärder som vi genomfört för att ytterligare minska risken för smittspridning i allmänna utrymmen är att spärra av sittplatser i syfte att öka avståndet mellan sittande.

Centralhallen720px.jpg

Centralhallen2_720px.jpg

Centralhallen4_720px.jpg

– Vi har också dialog med verksamheterna som bedriver försäljning och servering i centralhallen och de jobbar bland annat med markeringar på golvet och information på olika sätt för att bibehålla avstånd i köer och vid servering, avslutar Carina. 

Centralhallen3_720px.jpg