Beslut om ytterligare en vårdbyggnad i Danderyd

Landstingsfullmäktige ha fattat ett inriktningsbeslut om att bygga ytterligare en ny behandlingsbyggnad i Danderyd.

Illustration av ny behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhusIllustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller. Illustrationen visar byggnadens ungefärliga storlek. Utformning och fasad kan komma att ändras.

- Det ska bli mycket spännande att ta sig an detta viktiga projekt. Att få bygga en ny byggnad istället för som tidigare planerat rusta upp en gammal byggnad ger fantastiska förutsättningar för ändamålsenliga och miljösmarta lokaler, säger Mikael Trautman, projektledare på Locum. 

Byggprojektet börjar projekteras och planeras under 2019. Totalt avsätts 1850 miljoner kronor för Danderyds sjukhus i investeringsbudgeten fram till 2028.

Läs mer om beslutet