Första MR-kameran på plats

Denna vecka lyfts två av tre nya MR-kameror in i nya akutvårdsbyggnaden. Kamerorna som väger upp till 7,5 ton, lyfts in med hjälp av en kranbil via en provisorisk avsats i anslutning till fasaden.

MR-kamerorna skjuts in i byggnaden med hjälp av kraftiga hjul som monteras på undersidan. Sista biten i byggnaden förflyttas MR-kamerorna med handkraft. Foto: Danderyds sjukhus/Johan Adelgren.

MRkamera hus52_JAN1269_700px.png

MRkamera hus52_JAN1287_700px.png

MRkamera hus52_JAN1310.png

MRkamera hus52_JAN1337_700px.png

MRkamera hus52_JAN1355_700px.png