Gratis parkering för vårdpersonal april-maj

Locum vill uppmärksamma det fantastiska och viktiga arbete du som vårdpersonal gör, inte minst i dessa svåra tider, och har därför beslutat att införa avgiftsfri parkering under april-maj.

NÄR: Fri parkering gäller 1 april till 31 maj 2020

VAR: Upplägget gäller alla fastigheter som Locum förvaltar. Även NKS och Stockholmsmässan kommer att erbjuda gratis parkering under samma tid.

HUR: Du laddar ner appen ApcoaFlow och registrerar dig som ny användare när du ska parkera. På så sätt står du gratis på besöks- såväl som personalparkeringarna i anslutning till sjukhuset, dock med undantag för fyra områden vid Danderyds sjukhus som är prioriterade för besöksparkering.

·         Registrera dig i appen ApcoaFlow. Här finns en instruktion för ApcoaFlow.

·         Logga in via appen, ange zonkod för parkeringsområdet och bilens registreringsnummer.

·         Checka ut i appen när du åker hem för dagen. Du debiteras inget för din parkering.


TACK:
Vi hoppas därmed underlätta och bidra till att du som vårdpersonal på ett tryggt sätt kan transportera dig till din arbetsplats. Det här är vårt sätt att säga tack för den enastående insats du gör i vården!