Nya parkeringsplatser för personal

Nu finns det ytterligare 19 parkeringsplatser för personal, 15 på en grusplan intill den stora personalparkeringen och fyra vid entrén till Entrévägen 10.

Locum ser löpande över möjligheten att utveckla parkeringarna på området. Parkering är bygglovspliktigt och vi har just fått tillfälligt bygglov till 2025 för parkering på grusplanen intill stora personalparkeringen. Vår markentreprenör har därefter snabbt iordningsställt 15 platser.

Parkeringen på den nya grusplanen är öppen men det är tills vidare provisoriska markeringar. Du parkerar mellan de vita plaststolparna. Inom kort kommer platserna märkas upp på samma sätt som på den stora parkeringen.

Här uppdaterar vi löpande information om parkering på sjukhusområdet.

oversiktskarta_danderyd_221128_parkering.jpg
Bild: Den blå markeringen i kartan visar var på området de 15 nya parkeringsplatserna finns.

 

P-platser personal.jpg
Bild: Skiss som visar placeringen av de nya parkeringsplatserna.

Publicerad: 15 maj 2023