Vad händer i godsmottagningsprojektet?

Utomhusdelen av projektet är i princip klar men inomhus är det intensiv aktivitet med rivning och ombyggnationer, men också pågående verksamhet i godsmottagningens provisoriska lokaler och i några permanenta lokaler som redan är klara. Följ med in bakom fasaden och ta del av hur det ser ut just nu!

Godsmot_rivning2_700px.png

Godsmot_rivning1_700px.png
Bild: Rivning pågår för fullt i godsmottagningens gamla lokaler.

Godsmot_förråd_700px.png
Bild: Två rum som byggts om för att bli gasflaskförråd, används nu som provisoriska lokaler till godsmottagningen.

Godsmot_panncentralen_700px.png
Bild: Panncentralen byggs om för att inrymma driftentreprenörens lokaler.

Godsmot_inneport_700px.png
Bild: En av portarna som är klara.

Godsmot_omklädning_1000px.png
Bild: Byggledare Mikael Aste i det som kommer att bli driftentreprenörens omklädningsrum.

DS_konferensrum_1000px.png
Bild: Kök och konferensrum för verksamhetens personal är nybyggt. Blockvägg mellan konferensrum och kök gör det möjligt att vid behov öppna upp till ett stort mötesrum.

Status i projektet november 2018

Husdelen av godsmottagningsprojektet är indelat i fyra huvuddelar:

Huvuddel 1 – iordningställande av provisoriska lokaler för godsmottagningen

Godsmottagningen flyttade 12 november in i tillfälliga lokaler, driftens tidigare lokaler som ligger i anslutning till de ordinarie lokalerna. Mindre anpassningar har gjorts i de tillfälliga lokalerna för att de ska fungera för godsmottagningens verksamhet. Klart.

Huvuddel 2 - renovering och ombyggnad av godsmottagningens ordinarie lokaler

Rivning pågår för fullt i de gamla lokalerna. Godsmottagningen rustas för att kunna hantera större godsflöden och de nya lokalerna som nu byggs upp blir betydligt större. Det som tidigare var driftens snickeri blir till exempel en del av godsmottagningen. Syftet med ombyggnationen är bland annat att få en större flexibel yta för hantering av gods samt fler administrativa arbetsplatser som kan samutnyttjas. Ombyggnationen innefattar också teknisk upprustning och förbättrad arbetsmiljö. Slutbesiktning planerad till slutet av februari 2019.

Huvuddel 3 – ersättningslokaler till driftentreprenör

Ett omfattande projekt där den gamla panncentralen byggs om för att inrymma driftorganisationens olika funktioner, till exempel kontorsytor, lättverkstad och snickeri. Bland annat kommer ett nytt bjälklag byggas. Klart våren 2019.

Huvuddel 4 – färdigställande av entreprenaden

Slutligen ska bland annat ett antal fönster bytas på byggnad 17 som akustikåtgärd på grund av att den utökade lastkajen kan upplevas störande för verksamheten som finns närmast. Det ska även färdigställas ett nytt avfallsrum i byggnad 06 för verksamhetens fraktioner.

Godsmot_lastkaj2.png
Bild: Ny lastkaj med fler lastplatser och ett nytt lyftbord. Den gamla lastkajen har förstärkts.

Läs mer om godsmottagningsprojektet