Ny rutin för beställning av fastighetsnät

Det pågår ett pilotprojekt vid Danderyds sjukhus där beställningar av fastighetsnät nu läggs via Landlord, som är Locums gemensamma ärendehanteringssystem, istället för som tidigare via ett webformulär. Länk till Beställningar av fastighetsnät via Landlord finns på samma sida som nuvarande inloggning, www.locum.se/verktygen

Varför förändras rutinen?

Det blir nu enklare att lägga sin beställning och se status för sitt ärende:

  • Kunden får ett ärendenummer direkt när beställning skickas in, vilket man inte får i nuvarande system.
  • Kunden kan även enkelt följa sitt ärende genom hela processen och se var i flödet ärendet ligger.
  • Fakturorna blir mycket tydligare där kunden kan se vad som är beställt i respektive ärende, en faktura/ärende. 

För Locum blir det enklare med ett gemensamt system för all ärendehantering, dock med olika inloggningar för drift och fastighetsnät.

Vem kan lägga själva beställningen?

Under pilotprojektet så har man valt att endast IT- och Teleorganisationen lägger in beställningar. På sikt kommer alla kunna kan lägga en beställning för fastighetsnät via Landlord. Man loggar in med sitt kundnummer som man får från Locums teknikspecialister fastighetsnät eller den interna IT- och Teleorganisationen. Man kan inte logga in med sitt HSAid som man gör för driftärenden. Kundnumret är kopplat till den organisation man tillhör, det vill säga fakturamottagare ”Danderyds sjukhus AB” i detta fall.

Hur länge är detta ett pilotprojekt?

Pilotprojektet kommer under hösten att utökas till att omfatta fler sjukhus och liksom på Danderyds sjukhus är det till en början endast IT och Tele-organisationerna som sköter beställning och felanmälan. Information om vilka sjukhus som är berörda har gått ut till alla IT- och Teleorganisationer. Från och med början av 2019 kommer de sista sjukhusen in i det nya systemet och detta är inte längre ett pilotprojekt. Verksamheterna kommer då själva kunna lägga sina beställningar och det tidigare systemet för beställning avvecklas helt.

För frågor, vem kan jag kontakta?

Locums Teknikspecialister Fastighetsnät

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Projektledare
Annette Schmidt Teknik