Ny rutin för beställning av fastighetsnät

Beställningar av fastighetsnät läggs numer via Landlord, Locums gemensamma ärendehanteringssystem, istället för som tidigare via ett webbformulär. Detta var under hösten 2018 ett pilotprojekt, men det är numer en fast rutin. Länk till Beställningar av fastighetsnät via Landlord finns på www.locum.se/verktygen

Varför förändrades rutinen?

Det är nu enklare att lägga sin beställning och se status för sitt ärende:

  • Kunden får ett ärendenummer direkt när beställning skickas in, vilket man inte får i nuvarande system.
  • Kunden kan även enkelt följa sitt ärende genom hela processen och se var i flödet ärendet ligger.
  • Fakturorna blir mycket tydligare där kunden kan se vad som är beställt i respektive ärende, en faktura/ärende. 

För Locum har det blivit enklare med ett gemensamt system för all ärendehantering, dock med olika inloggningar för drift och fastighetsnät.

Vem kan lägga själva beställningen?

Under pilotprojektet kunde endast IT- och Teleorganisationen lägga in beställningar. På sikt kommer alla kunna kan lägga en beställning för fastighetsnät via Landlord. Man loggar in med sitt kundnummer som man får från Locums teknikspecialister fastighetsnät eller den interna IT- och Teleorganisationen. Det går inte att logga in med sitt HSAid som man gör för driftärenden. Kundnumret är kopplat till den organisation man tillhör, det vill säga fakturamottagare ”Danderyds sjukhus AB” i detta fall.

För frågor, vem kan jag kontakta?

Locums Teknikspecialister Fastighetsnät

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Projektledare
Annette Schmidt Teknik