Brandlarmet förbättras

Under december startade ett brandlarmsprojekt i hus 7, 8, 9, 10 och 51 i syfte att förbättra och modernisera brand- och utrymningslarmet i byggnaderna.

Genom projektet kommer alla byggnader tillhörande centralen i hus 08 få heltäckande brandlarm och utrymningslarm och alla brandlarm blir bättre spårbara. Detta medför bland annat att brandförsvaret ännu snabbare kan få signal om brand och exakt plats och att utrymning av lokalerna kan påbörjas i ett tidigt skede.

Brandlarmsrenoveringen startar på plan 4 och 5 i hus 7, 8, 9 och 10. Därefter fortsätter projektet uppåt plan för plan i hus 8, 9, 10 och 51. Projektet pågår till november 2020.

Under projektet finns det hela tiden ett fungerande brandlarm igång i alla berörda byggnader.

Projektet för löpande dialog med berörda verksamheter inför och under projektets gång.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
November 2020
Projektledare
Jessica Krantz Projektområde Danderyd/Norrtälje