Samordnad provning av brandlarm

Under året genomförs samordnad provning av brandlarm på sjukhusområdet.

Syftet med testerna är att verifiera funktionskedjan när flera olika system är sammankopplade med brandlarmet och säkra att helheten fungerar.

Hur påverkas sjukhusets verksamheter?

Testerna genomförs byggnads- och våningsvis. Under testerna kommer brandlarmets larmdon och blixtljus att ljuda och blixtra under kortare stunder. Informationstablåer kommer att ljuda. Branddörrar stängs och ventilationen påverkas. Dessutom kommer hissarna att stå stilla under kortare stunder.

Då ventilationen påverkas kan det tillfälligt bli kyligare i lokalerna.

Proverna aviseras på plats och berörda verksamheter informeras i god tid innan. De som utför testerna kommer att bära varselvästar, ID-06 legitimation. 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2021-12-31
Projektledare
Magnus Eriksson Säkerhet
Extern projektledare

eva.nilsson@afry.com, +46 10-505 82 24