Coronarelaterade insatser

Locum har regelbundna avstämningar med sjukhuset och genomför olika åtgärder för att underlätta för vården i den tuffa situationen. Många av de insatser som Locum arbetade med i våras är fortsatt till nytta på området. Nu sker en del förbättringar inför vintern.

Några exempel på insatser är att flera triage utvecklas och förstärks för att förbättra arbetsmiljön, patientsäkerheten och flödena inför vintern och en extra oxygentank finns återigen uppställd vid hus 43. 

Trage_narakut.jpgBild: Närakutens triage är nytt med förbättrat väderskydd.

Triage_varme.jpg

Bild: Akutens triage förstärks och förbättras med värme, väggar för vind- och väderskydd och nya dörrar till kuren.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Löpande arbete
Projektledare
Magnus Enström Projektområde Danderyd/Norrtälje