Energieffektiv vård

Hur kan vi analysera och minska energiförbrukningen i hälso- och sjukvård? Just nu pågår ett projekt där Danderyds sjukhus är pilot inom ramen för Digital Demo Stockholm. Projektet ska utveckla digitala lösningar som gör det möjligt att mäta, analysera och samordna den totala energianvändningen för både fastighet och vårdverksamhet. Projektet är ett samarbete mellan KTH, Region Stockholm och ett antal teknikpartners.

Energieffektiv vård.JPG

En utmaning för projektet ä att hitta arbetssätt för att mäta och analysera hur olika verksamheter på sjukhuset använder energi och vilka möjligheter som finns för energieffektivisering. Viktigt blir också att identifiera kopplingen mellan hur energi används och vilket värde energianvändning ger till själva vårdverksamheten och patienterna. Det handlar om att säkerställa att energin används på ”rätt sätt”. Piloten genomförs vid sterilcentralen, sterilförrådet, och PCI-labb som utför kranskärlsröntgen och ballongvidgning av kranskärl.

I december 2020 avslutades projektet med en demo och slutpresentation. Ta del av de positiva resultaten för vården och läs mer om projektet här >>

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2020
Projektledare
Jeppe Calom IT och digitalisering