Fontänen vid huvudentrén renoveras

Under helgen 5-7 maj påbörjar vi renovering av fontänen utanför huvudentrén. Arbetet kan inledningsvis bullra en del då ytskiktet ska bilas bort.

Det är dags att rusta upp fontänen utanför sjukhusets huvudentré. Vi kommer att riva bort det befintliga ytskiktet, renovera tätskiktet och lägga på nytt ytskikt. Så att vi kommer att ha en fin och fungerande fontän i många år till.

De första dagarna kommer tyvärr arbetet bullra en del eftersom ytskiktet behöver bilas bort.

Renoveringen beräknas bli klar under augusti.

fontän 3.jpg
Bild: Fontänen utanför huvudentrén som ska renoveras. Konstnär Tyra Lundgren.   

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Augusti 2023
Extern projektledare

Elsa Enigk, projektledare Locum. Tel. 070-229 56 31.