Fysiska tillgängligheten förbättras

Ett flertal åtgärder genomförts för att förbättra den fysiska tillgängligheten på sjukhusområdet.

Locum arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten på Danderyds sjukhusområde, inomhus och utomhus. Den senaste åtgärden är nya ledstråk vid fem entréer, till exempel vid huvudentrén och förlossningen. 

Ledstråk utanför förlossningen
Bild: Nya ledstråk utanför entrén till förlossningen

Nya ledstråk vid hus 38
Bild: Nya ledstråk vid entrén till hus 38

Nästa förbättringsåtgärd är att förlänga trapphandledare med 30 cm innan och efter trappsteg på fem strategiskt valda trapphus.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Etappvis under 2020
Projektledare
Jessica Krantz Projektområde Danderyd/Norrtälje