Hus 04 - ombyggnation för Talkliniken

Vad gör vi?

En totalrenovering pågår av hus 04 och anpassningar inför Talklinikens inflytt och samlokalisering.

Utvändigt påbörjas i mars arbetet med tak och fasad och en byggställning kommer att sättas upp runt huset. Hela taket läggs om och fasaden renoveras. Arbetet med tak och fasad beräknas pågå till och med juni 2019.

Inomhus pågår en omfattande ansiktslyftning och anpassningar till Talklinikens verksamhet. Alla invändiga arbeten beräknas vara klara i juni.

Talkliniken flyttar in i slutet av sommaren och startar verksamheten i de nya lokaler under hösten 2019.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2019-06-30
Projektledare
Bashar Waleed Projektområde Danderyd/Norrtälje
Fastighetsförvaltare
Magnus Alfredsson Förvaltningsområde Danderyd/Norrtälje