Ny akutvårdsbyggnad på Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus befinner sig i sin största förändring sedan invigningen år 1964. De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på sjukhuset. En viktig del i detta arbete är bygget av en ny akut- och behandlingsbyggnad som står klar under 2019. På denna sida uppdaterar vi löpande status i projektet och berättar om den nya byggnaden.

Vad gör vi?

Aktuellt just nu (september 2018)

Röd zon börjar nu införas i byggnaden

Röd zon betyder att man skärmar av ett område med en luftsluss för att få en dammfri miljö och kunna sätta igång ventilationen. I de röda zonerna påbörjas installation av medicinteknisk utrustning, driftsättning av tekniska system t.ex. kyla, värme, ventilation. Fram till årsskiftet kommer hela byggnaden successivt sättas i röd zon.

Övergripande tidplan för byggprojektets genomförandet

År 2015
- Grävarbeten genomfördes, husets grundlades och källaren byggdes
- Borrningar och sprängningar
- Bortforsling av cirka 10 000 kubikmeter berg
- Gröna vägen flyttades och stängdes för all trafik förutom akut-, ambulans- och byggtransporter

År 2016
- Akutvårdsbyggnadens ytterväggar, golv och tak byggdes
- Fasader och byggnadsställningar vanlig syn på arbetsområdet

År 2017
- Invändiga byggarbeten, exempelvis innerväggar, innerdörrar samt el- och vattenledningar
- Fortsatt många transporter på området

Åren 2018-2019
- Fasaden färdigställs
- Medicinteknisk utrustning installeras
- Finplanering av utomhusmiljön 
- Vårdverksamheten startar upp

Följ med på en guidad tur i den nya akutvårdsbyggnaden (film).Titta in bakom fasaden på nya akutvårdsbyggnaden (bilder från september 2018)

Följ arbetet live via webbkamera

Läs mer om "Framtidens Danderyds sjukhus"

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2019
Projektledare
Jonas Ståhl Projektområde Danderyd/Norrtälje
Fastighetsförvaltare
Sara Hultberg Förvaltningsområde Danderyd/Norrtälje