Ny akutvårdsbyggnad på Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus befinner sig i sin största förändring sedan invigningen år 1964. De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på sjukhuset. En viktig del i detta arbete är bygget av en ny akut- och behandlingsbyggnad som står klar under 2019. På denna sida uppdaterar vi löpande status i projektet och berättar om den nya byggnaden.

Vad gör vi?

Aktuellt just nu (juni 2019)

  • 10 juni invigdes den första verksamheten i akutvårdsbyggnaden, Sterilteknik. Läs mer här >>
  • 15 maj firade vi att nyckeln lämnades över till DSAB. Läs mer här >> 

Andra händelser under våren 2019

  • 1 april fick akutvårdsbyggnaden godkänd slutbesiktning. 
  • Byggprojektet uppnådde 100% sorteringsgrad av byggavfallet, vilket är en mycket stark bedrift.
  • Den 100:e skyddsronden genomfördes i mars, utan någon anmärkning.
  • En ny utställning om akutvårdsbyggnaden sattes upp i entréhallen vid Danderyd sjukhus. Se mer här >>
  • Under januari och februari levererades och driftsattes olika typer av radiologiskt utrustning.
  • Under januari och februari genomfördes löpande besiktningar och provningar av tekniska system.
  • 15 januari blev det klart att akutvårdsbyggnaden tilldelas certifieringen Miljöbyggnad guld. Läs mer om det här >>

Övergripande tidplan för byggprojektets genomförandet

År 2015
- Grävarbeten genomfördes, husets grundlades och källaren byggdes
- Borrningar och sprängningar
- Bortforsling av cirka 10 000 kubikmeter berg
- Gröna vägen flyttades och stängdes för all trafik förutom akut-, ambulans- och byggtransporter

År 2016
- Akutvårdsbyggnadens ytterväggar, golv och tak byggdes
- Fasader och byggnadsställningar vanlig syn på arbetsområdet

År 2017
- Invändiga byggarbeten, exempelvis innerväggar, innerdörrar samt el- och vattenledningar
- Fortsatt många transporter på området

Åren 2018-2019
- Fasaden färdigställs
- Medicinteknisk utrustning installeras
- Finplanering av utomhusmiljön 
- Vårdverksamheten startar upp

Följ med på en guidad tur i den nya akutvårdsbyggnaden (film).

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2019
Projektledare
Jonas Ståhl Projektområde Danderyd/Norrtälje
Fastighetsförvaltare
Sara Hultberg Förvaltningsområde Danderyd/Norrtälje