Ny behandlingsbyggnad i Danderyd

I december 2018 fattade Regionfullmäktige ett inriktningsbeslut om att bygga en ny behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus. På denna sida uppdateras löpande information om projektet.

2018-09-26-Illustration_by61_liten.png

Arbetet pågår för fullt med planering och projektering av den nya behandlingsbyggnaden, byggnad 61. Genomförandebeslut fattas i juni 2020.

Projektledare Mikael Trautman berättar om status i projektet (september 2019) 

Vad händer i projektet just nu?
Efter semestern har vi inlett arbetet med att projektera systemhandling, det vill säga en detaljering av den programhandling som färdigställdes i juni 2019. Systemhandlingen utgör underlag för genomförandebeslut vilket innebär att det är ett mycket viktigt arbete som inletts. 

mikael_trautmann_pro.png

Vad finns det för utmaningar i projektet?
Det finns en del utmaningar vi arbetar med, till exempel hur byggnaden ska ansluta mot de närliggande byggnaderna och kulvert men även att hinna sätta alla vitala detaljer under systemhandlingen då tillgänglig tid för detta skede är aningen tight.

Vad blir det för typ av byggnad?
Det blir en vårdbyggnad med mottagningsverksamhet i de nedre våningsplanen, vilka även kommer att ansluta till den nya akutvårdsbyggnaden, och med avdelningar för somatisk slutenvård i de övre våningsplanen. Byggnaden har även en ny helikopterflygplats på taket.

Det finns ett inriktningsbeslut, men när vet vi att byggnaden kommer att uppföras och när kommer den i så fall stå klar?
Det är först när Regionfullmäktige fattat genomförandebeslut för projektet som vi med säkerhet vet att byggnaden kommer uppföras. Genomförandebeslut planeras att tas juni 2020. Faller det väl ut ser det i dagsläget ut som att Locum kan lämna över byggnaden till vården 2024.

Vad finns för viktiga milstolpar för projektet i dagsläget?
De närmaste viktiga milstolparna är inlämning av underlag för genomförandebeslut (mars 2020) och själva genomförandebeslutet (juni 2020).

Om beslutet i Regionfullmäktige (dåvarande Landstingsfullmäktige) >>

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Projektledare
Mikael Trautmann Projektområde Danderyd/Norrtälje