Nya lokaler för Närakuten

1 december öppnar Närakut Danderyd sin verksamhet i nya större lokaler och just nu rustar vi upp och anpassar lokalen inför inflyttning.

Den nya lokalen finns i hus 14 plan 3, vid målpunkt Q dit man enkelt tar sig via huvudentrén. Lokalen blir betydligt större än nuvarande lokal och bättre anpassad både för personal och patienter med till exempel rymliga väntrum. Några funktioner som just nu iordningsställs är yttre och inre väntrum, gipsrum, akutrum, observationsplatser, JIT-förråd och en reception med två luckor.

Förutom att anpassa och fräscha upp lokalen så byter vi också ut belysningen till mer energieffektiv LED-belysning och anpassar ventilationen.

I våra projekt strävar vi efter att återanvända material där det är möjligt. I det här projektet återanvänder vi flera dörrar och handfat från andra lokaler.

Träffa närakutens enhetschef Carola Larsson som berättar om vad den nya lokalen betyder för verksamheten.

Jessica_1_beskuren.jpg
Bild: Locums projektledare Jessica Krantz i närakutens nya lokal som just nu iordningställs.

Ingång_beskuren.jpg
Bild: Blivande entré till Närakut Danderyd.

JIT-förråd_beskuren.jpg
Bild: Yta som kommer att bli JIT-förråd.

Akutrum_beskuren.jpg
Bild: Extra bred dörr in till ett akutrum. En dörr som återanvänts från annan lokal.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2022-12-01
Projektledare
Jessica Krantz Projektområde Danderyd/Norrtälje