Nytt skyltsystem på sjukhusområdet

Varför införs ett nytt skyltsystem? Vad innebär det nya skyltsystemet? Vilka skyltar byts ut? Hur påverkas besökarna? Vad behöver verksamheterna tänka på? Ta del av svaren och övrig information om det nya skyltsystemet. Informationen uppdateras löpande.

Ett nytt skyltsystem med mer enhetlig och flexibel skyltning infördes på sjukhusområdet 1 februari 2019. Den nya skyltningen följer DSABs skyltprogram och är utformat enligt de senaste kraven på fysisk tillgänglighet. 

Orienteringen för sjukhusbesökare följer nu gatunamn utomhus och målpunkter inomhus. Det nya systemet ökar tydligheten och minskar antalet skyltar, vilket gör hela skyltsystemet mer flexibelt, kostnadseffektivt och hållbart över tid.  

Varför har ett nytt skyltsystem införts?

 • Det nya skyltsystemet gör det lättare att hitta. I dagsläget har sjukhuset parallella orienteringssystem vilket kan upplevas som otydligt och stressande för patienter och besökare och tar värdefull tid från medarbetare på sjukhusområdet. 
 • Det behövs en tillförlitlig skyltinformation när sjukhuset byggs om och verksamheter flyttar.
 • Den nya skyltningen är utvecklad tillsammans med de funktioner som möter och hjälper individer att orientera sig på sjukhuset och är anpassad efter dagens lagar och krav för fysisk tillgänglighet.

Vad innebär det nya skyltsystemet?

 • Skyltningen liknar orienteringssystemet på en flygplats.
 • På flygplatsen följer den resande skyltningen till gaten och behöver inte veta vilken byggnad eller plan den befinner sig på.
 • På sjukhuset motsvaras gaten av en så kallad målpunkt som alltid är en hiss.
 • Alla verksamheter har en adress och gatunummer och patienter kallas till verksamhetens gatuadress.
 • Skyltningen på adressen innehåller enbart information som behövs för nästa steg.
 

Hur benämns vårdverksamheterna?

På informationstavlorna på sjukhuset sorteras verksamheterna in under rubrikerna:
 • Akutmottagningar
 • Verksamheter
 • Vårdavdelningar
 • Service
Vårdavdelningarna benämns enligt tidigare, exempelvis vårdavdelning 96 hjärtsviktcentrum. Adressen är Entrévägen 2, I13. Målpunkten är hiss I (i) och våningsplanet är 13.
 

Hur och när ska husnummer användas?

Husnummer används inte mer för att guida besökare och patienter rätt på området. Men för personal är det viktigt att notera att husnummer fortsatt ska användas i kontakt med Locums kundtjänst, vid felanmälningar och beställningar. Husnummer används också fortsatt i utrymningsplaner. Om du är osäker på vilket husnummer som gäller vänligen kontakta någon av Locums förvaltare.
 

Har du frågor?

Kontakta Locums projektledare Robert Magnusson eller DSABs projektledare Eva Boer.
 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2019-02-01
Projektledare
Robert Magnusson Projektområde Danderyd/Norrtälje