Nytt skyltsystem införs på sjukhusområdet

Varför införs ett nytt skyltsystem? Vad innebär det nya skyltsystemet? Vilka skyltar byts ut? Hur påverkas besökarna? Vad behöver verksamheterna tänka på? Ta del av svaren och övrig information om det nya skyltsystemet. Informationen uppdateras löpande.

Ett nytt skyltsystem med mer enhetlig och flexibel skyltning införs på sjukhusområdet 1 februari 2019. Den nya skyltningen följer DSABs skyltprogram och är utformat enligt de senaste kraven på fysisk tillgänglighet. 

Orientering via gatunamn utomhus och via målpunkter inomhus införs. Det ökar tydligheten och minskar antalet skyltar, vilket gör hela skyltsystemet mer flexibelt, kostnadseffektivt och hållbart över tid.  

Varför införs ett nytt skyltsystem?

 • Det nya skyltsystemet gör det lättare att hitta. I dagsläget har sjukhuset parallella orienteringssystem vilket kan upplevas som otydligt och stressande för patienter och besökare och tar värdefull tid från medarbetare på sjukhusområdet. 
 • Det behövs en tillförlitlig skyltinformation när sjukhuset byggs om och verksamheter flyttar.
 • Den nya skyltningen är utvecklad tillsammans med de funktioner som möter och hjälper individer att orientera sig på sjukhuset och är anpassad efter dagens lagar och krav för fysisk tillgänglighet.

Vad innebär det nya skyltsystemet?

 • Skyltningen liknar orienteringssystemet på en flygplats.
 • På flygplatsen följer den resande skyltningen till gaten och behöver inte veta vilken byggnad eller plan den befinner sig på.
 • På sjukhuset motsvaras gaten av en så kallad målpunkt som alltid är en hiss.
 • Alla verksamheter har en adress och gatunummer och patienter kallas till verksamhetens gatuadress.
 • Skyltningen på adressen innehåller enbart information som behövs för nästa steg.

När införs det nya skyltsystemet? 

 • Från och med 1 februari 2019.

Vad behöver respektive verksamhet förbereda innan det nya skyltsystemet träder i kraft?

Alla verksamheter med kallelser ansvarar för att kallelsen är rätt och att deras leverantörer får information

 • Ändra i kallelser så att patienter med tid från 1 februari 2019 kallas enligt nya skyltningen som innebär att patienten kallas till verksamhetens gatuadress
 • Informera interna och externa leverantörer om den nya adressen
 • Användbar information finns under rubriken "Dokument" längst ner på sidan
 

Hur benämns vårdverksamheterna?

På informationstavlorna på sjukhuset sorteras verksamheterna in under rubrikerna:
 • Akutmottagningar
 • Verksamheter
 • Vårdavdelningar
 • Service
Vårdavdelningarna benämns enligt tidigare, exempelvis vårdavdelning 96 hjärtsviktcentrum. Adressen är Entrévägen 2, I13. Målpunkten är hiss I (i) och våningsplanet är 13.
 

Vad händer med husnumren, kommer de att finnas kvar?

Husnumreringen kommer inte att användas mer för att guida besökare, patienter och personal rätt på området. Husnumren är däremot en del av Locums lokaliseringssystem och kommer att fortsätta att användas av deras medarbetare. Nya, mindre skyltar med husnummer kommer att finnas på husen men inte in anslutning till entréerna.
 

Hur säkrar vi att alla hittar rätt under och direkt efter omskyltningen? 

Det kommer att finnas en karta som medarbetare, besökare och patienter kan hämta i infodisken. Röda-korset värdarna kommer också att hjälpa till. Utöver detta finns uppdaterad information på dsnet, ds.se och locum.se/danderyd.
 

Senaste informationen hittar du här:

 • Medarbetare på DSAB - dsnet (intranät), locum.se/danderyd och i nyhetsbrev från Locum (kontakta malin.wigren@sll.se om du vill anmäla dig till Locums nyhetsbrev)
 • Övriga vårdverksamheter och verksamheter på Danderyds sjukhus - locum.se/danderyd, i Locums nyhetsbrev och på ds.se
 

Har du frågor?

Kontakta Locums projektledare Robert Magnusson eller DSABs projektledare Eva Boer.
 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2019-02-01
Projektledare
Robert Magnusson Projektområde Danderyd/Norrtälje