Ny förbindelsegång och nytt truckflöde

Vi har byggt en ny förbindelsegång för att ersätta truckflödet från byggnad 20 plan 0 till godsmottagning. Kulverten på plan 0 stängs på grund av att hus 20 och hus 61 dockas ihop. Den nya förbindelsegång, som finns på plan 2, öppnade 10 maj. Det förekommer korsande flöden mellan truckar och personal och vi har vidtagit ett antal åtgärder för att uppnå en så säker miljö som möjligt.

Förändringen medför ett nytt förbipasserande truckflöde vid bemanningscentrums och fysioterapins lokaler samt aulan. Den nya förbindelsegången innebär också korsande flöden mellan truckar och personal i kulvert. Se berörda områden i bilden nedan. 

Nytt truckflöde och förbindelsegång_maj 2021.JPG

Nytt truckflöde_stoppskylt_beskuren.jpg
Bild: Exempel på åtgärder för att uppnå en säker miljö för gående.

För att det nya flödet ska fungera så säkert som möjligt vidtas ett antal åtgärder. 

Fyrvägskorsning, vid målpunkt I.

  • Gångstråket vid hissar i 19/20, målpunkt I smalnas av med pollare för att förhindra skymd sikt för truckförarna.
  • Stopplikt för truck vid pollare.
  • Speglar placeras i fyrvägskorsning vid målpunkt I för extra bra uppsikt för truckföraren.
  • Övergångsställe markeras i golv.

Trevägskorsning, vid fysioterapins lokaler.

  • Truckmarkering målas i golv för att påkalla gåendes uppmärksamhet.
  • Speglar placeras i trevägskorsning, vid uppgången från byggnad 17, för att uppmärksamma personal och patienter om truck är i närheten.
  • Hastighetsbegränsning för truck enligt hastighetsbegränsning i kulvert.
  • Utåtgående slagdörrar i korridor markeras i golv för att undvika att gående får dörr uppslagen på sig. Inåtgående dörrar anslås med ”risk för truck”.

Projektet har dialog med de verksamheter som främst berörs av förändringen.

Om du har frågor kontakta:
Sara Hultberg, fastighetsförvaltare Locum: sara.hultberg@sll.se, 08-123 173 59
Maria Sundsjöö, projektledare DSAB: maria.sundsjoo@sll.se, 08-123 585 44

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Tills vidare