Ombyggnad av godsmottagningen

Godsmottagningen på Danderyds sjukhus byggs om för att kunna serva sjukhusets befintliga godsflöde och det ökade flödet som den nya akut- och behandlingsbyggnaden medför. Kapaciteten behöver öka både inomhus och utomhus för att klara större volymer och fler leveranser till sjukhuset.

Bakgrund

Danderyds sjukhus står inför sin största förändring sedan invigningen år 1964. De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på sjukhuset. Satsningen ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs omfattande ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet. Danderyd blir ett av Sveriges modernaste sjukhus med en miljö som värnar både patienter och medarbetare. Som ett led i detta genomförs en ombyggnation och utveckling av sjukhusets godsmottagning.

Vad gör vi?

Godsmottagningen vid Danderyds sjukhus har byggts om för att klara av att serva sjukhusets befintliga godsflöden och ökade flöden i och med den nya akut- och behandlingsbyggnaden. Med anledning av detta utvecklas den befintliga godsmottagningen för att klara ytterligare 10 år. 

Februari_godsmottagning2.jpg
Bild: Godsmottagningens nyrenoverade lokaler. Februari 2019.

IMG_1313.JPG
Bild: Sprängningar för ny dragning av vägen. Hösten 2018.

Status i projektet juni 2019

Utomhusdelen av projektet är klar. Det finns nu fem kajplatser vid godsmottagningen, vilket är fler än tidigare. 

Godsmottagningens renoverade och förbättrade lokaler är klara, invigda och tagna i drift. Det som kvarstår i projektet är att färdigställa driftens nya lokaler. 

Titta in bakom kulisserna från arbetets gång (februari 2019).

Läs mer om invigningen (juni 2019).

Markentreprenaden. Detta har genomförts: 

  • Berget bredvid byggnad 21 är borttaget. 
  • Ryggradsvägen (fd Gröna vägen) ombyggd mellan byggnad 17 och 21.
  • Ny lastkaj byggd utanför en del av byggnad 17 och befintlig lastkaj renoverad.

Husdelen av projektet. Detta har genomförts och återstår:

Huvuddel 1 – iordningställande av provisoriska lokaler för godsmottagningen. Avslutat.

Huvuddel 2 - renovering och ombyggnad av godsmottagningens ordinarie lokaler. Avslutat.

Godsmottagningen rustas för att kunna hantera större godsflöden och de nya lokalerna som nu byggs upp blir betydligt större. Det som tidigare var driftens snickeri blir till exempel en del av godsmottagningen. Syftet med ombyggnationen är bland annat att få en större flexibel yta för hantering av gods samt fler administrativa arbetsplatser som kan samutnyttjas. Ombyggnationen innefattar också teknisk upprustning och förbättrad arbetsmiljö. 

Huvuddel 3 – ersättningslokaler till driftentreprenör. Avslutas under oktober.

Ett omfattande projekt där den gamla panncentralen byggs om för att inrymma driftorganisationens olika funktioner, till exempel kontorsytor, lättverkstad och snickeri. Bland annat kommer ett nytt bjälklag byggas. 

Huvuddel 4 – färdigställande av entreprenaden

Slutligen ska bland annat ett antal fönster bytas på byggnad 17 som akustikåtgärd på grund av att den utökade lastkajen kan upplevas störande för verksamheten som finns närmast. Det ska även färdigställas ett nytt avfallsrum i byggnad 06 för verksamhetens fraktioner.

Varför gör vi det?

Upprustningen genomförs för att uppfylla arbetsmiljökrav då lokalerna är gamla och undermåliga och ej anpassade för dagens och framtida flöden. Vidare är godsmottagningen inte i ett sådant skick att den skulle klara av driften i ytterligare 10 år utan renoverings- och upprustningsåtgärder.

Har du frågor?

Information om projektet uppdateras löpande. Har du frågor kontakta Locums projektledare Jonas Ståhl.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Sommaren 2019
Projektledare
Jonas Ståhl Projektområde Danderyd/Norrtälje
Fastighetsförvaltare
Carina Backlund Förvaltningsområde Danderyd/Norrtälje