Ombyggnad av operationssal på kvinnokliniken

Under sommaren har vi byggt om operationssal 4 på kvinnokliniken.

I salen genomförs operationer med hjälp av en operationsrobot. Utrustningen för den är väldigt utrymmeskrävande och salen har varit trång att arbeta i. Syftet med projektet var därför att utöka operationssalens storlek genom att ta ner väggar till intilliggande rum och på så sätt förbättra arbetsmiljön. Salen är belägen i byggnad 13 plan 5. 

Projektet är avslutat och vi passade på att ställa några frågor till operationssjuksköterska Suzi Korsner Borg (bilden nedan) för att höra hur operationssalen upplevs nu och hur projektet fungerade.

Operation_KK_DS_570px.jpg

» Hur upplever personalen arbetsmiljön i den nya operationssalen?

Personalen är överlag mycket positiva, salen upplevs som rymlig, ljus och tyst. Arbetsmiljön är klart förbättrad och nu klagar ingen på att vara i salen under operationerna.  

» Har era förväntningar på den ny salen uppfyllts?

Förväntningarna var högt ställda hos oss alla och nu när vi använt salen i en vecka är vi mer än nöjda. Vissa justeringar av exempelvis elkontakter och monteringar av inredning återstår då vi håller på och ”boar” in oss.

» Hur upplever ni att samarbetet fungerat mellan Locum och verksamheten under projekttiden?  

Samarbetet har flutit på ypperligt under hela projekttiden. Arbetet startade samtidigt som många involverade i projektet gick på semester, men trots det så fungerade kommunikationen under hela tiden. Det fanns tydlig information om vem som kunde kontaktas under vilka veckor och den informationen var guld värd.  

» Hur har byggprojektet påverkat ordinarie vårdverksamhet på avdelningen?

Något som kan vara störande i vår verksamhet är byggbuller i samband med sövning av patienter. Detta löstes med en ”saftblandare” (roterande varningsljus) hos byggarna inne i operationssalen. När vi behövde tystnad startade vi saftblandaren med en knapp i korridoren utanför operationssalen och när vi var klara med sövningen så tryckte vi bara av den. En enkel lösning som fungerade mycket ändamålsenligt. 

Operationssal_KK_700px.png

Opsal_KK_1000px_210830.jpg

Stort tack Suzi för att du tog dig tid att svara på frågorna!

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2021-08-16
Projektledare
Martin Max Projektområde Danderyd/Norrtälje