Renovering av personhiss i entréhallen

Personhiss 23 i huvudentrén (byggnad 19/20) är avstängd för en större renovering. Renoveringen beräknas pågå till slutet av december då hissen åter tas i bruk.   

Renovering av hiss 23 är den första etappen i ett projekt som innefattar renovering av totalt fyra hissar (hiss 21, 21, 22, 24). Etapp 1 pågår under 1 november till 20 december. Efter årsskiftet kommer renovering av sänghiss 21 att påbörjas. 

Den avstängda hiss 23 medför större belastning och längre väntan på den angränsande hissen (hiss 24). Så långt det är möjligt ber vi personal att använda alternativa hissar till förmån för patienter.

 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2019-12-20
Projektledare
Robert Magnusson Projektområde Danderyd/Norrtälje
Fastighetsförvaltare
Carina Backlund Förvaltningsområde Danderyd/Norrtälje