Ombyggnad av sop- och tvättnedkast

Locum rustar upp och bygger om sop- och tvättnedkasten på sjukhusområdet.

Vad gör vi?

I april 2018 började Locum ett arbete med att rusta upp, bygga om och uppdatera styrsystemet för sop- och tvättnedkast på sjukhusområdet i syfte att förbättra säkerheten och arbetsmiljön. Just nu genomförs arbetet i hus 9. 

Under delar av upprustningsarbetet måste sop- och tvättnedkasten hållas stängda och sopor och tvätt hämtas istället av logistikcentrum under den här perioden. Läs mer under "Aktuella störningar" för senaste informationen och vilka hus som berörs. 

När ett sop- och tvättnedkast har rustats upp kommer systemet fungera så att om någon person är i uppsamlingsrummen eller en lucka används på annat plan så låses luckorna automatiskt och röd lampa lyser. Det är därför mycket viktigt att luckorna alltid stängs ordentligt efter användning. Luckorna kommer också på sikt att förses med säcktipp och fallskydd.

Varför gör vi det?

Upprustningen genomförs för att uppnå en standard som motsvarar dagens lagkrav på arbetsmiljö och brandsäkerhet.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2020
Projektledare
Jessica Krantz Projektområde Danderyd/Norrtälje