OVK-besiktning

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ska genomföras i alla byggnader vart tredje år enligt myndighetskrav. Nu är det dags att genomföra en besiktning i ett antal byggnader på sjukhusområdet.

OVK-besiktning görs genom att en mättekniker går runt och mäter upp luftflödena i rummen för att säkerställa att ventilationen fungerar så som det är avsett.

Följande byggnader OVK-besiktas under juni-september: 25, 26, 32, 45, 46, 47, 50 och 53.

För mer detaljerade tider, se aviseringar anslagna i respektive byggnad. Besiktningsmannen tar kontakt med verksamhetsansvariga för samordning några dagar innan besiktning påbörjas på respektive plan.

Vid frågor om OVK-besiktningen kontakta Carlos Giadans Marmol, specialist VVS. 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2020-09-30
Projektledare
Jenny Jaurén Projektområde Danderyd/Norrtälje