Trygga och tillgängliga gångvägar

Det har inletts ett arbete på området för att skapa tryggare och mer tillgängliga gångvägar, i första hand från huvudentrén till sjukhusområdets nordvästra del vid hus 01-04. Målet är att det ska bli lättare att ta sig fram för alla genom att gångstråken på olika sätt blir mer lättframkomliga.

Arbetet genomförs i etapper under året.

Gangvag_2020.jpg

Vad som kommer att göras:

  • Skyltning inomhus från huvudentrén för att enklare hitta till hissarna i hus 16 (hiss 42/43). Därifrån blir det möjligt att med hiss ta sig upp i hus 16 och gå ut genom ett nytt dörrparti. Gående kommer ut vid området nedanför bb-backen (där skorstenen fanns tidigare). Status: ej påbörjat
  •  Anläggning av gångväg mellan hus 16 och 01. Status: pågår
  •  Anläggning av gångväg mellan hus 16 och 14, till entrén vid förlossningen. Status: ej påbörjat

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2020
Projektledare
Ivan Prokopovic Förvaltningsområde Danderyd/Norrtälje
Fastighetsförvaltare
Magnus Alfredsson Förvaltningsområde Danderyd/Norrtälje