Framtidens Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus befinner sig i sin största förändring sedan invigningen år 1964. Locum genomför just nu omfattande ny- och ombyggnationer på området vilket ska resultera i mer vård, bättre lokaler och en miljö som värnar både patienter och medarbetare. Danderyds sjukhus blir ett av Sveriges modernaste akutsjukhus.

Stockholms län är en region i snabb utveckling och antalet invånare ökar årligen med i snitt 38 500 personer. För att möta det ökande vårdbehovet från en växande och åldrande befolkning genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i Stockholms län. Locums omfattande ny- och ombyggnationer vid Danderyds sjukhus är en del i Region Stockholms plan för framtidens hälso- och sjukvård

På denna sida beskrivs kortfattat några av de större pågående byggprojekten på Danderyds sjukhusområde. 

Ny akutvårdsbyggnad

Under år 2019 står en ny akut- och behandlingsbyggnad klar vid Danderyds sjukhus. Den 27 500 kvadratmeter stora byggnaden dimensioneras för att årligen ta emot 95 000 patienter. Dess placering mellan det centrala blocket och de södra sjukhuskvarteren knyter samman sjukhusets olika delar. I den sju våningar höga byggnaden ryms bland annat avdelningar för operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral.

Inne i nya akutvårdsbyggnaden oktober 2017

Bild: Från insidan av nya akutvårdsbyggnaden, september 2017

Se hur byggnaden växer fram:
Till webbkamera 
Till film som visar hur byggnaden vuxit fram 2015-2017

Vad du kanske inte visste om den nya akutvårdsbyggnaden…

  • Byggnaden har 900 dörrar och 16 hissar. Den som åker alla hissar hela vägen upp lyfts totalt 398 meter, vilket motsvarar 1,2 Eiffeltorn.
  • Byggnadens area motsvarar 4 fullstora fotbollsplaner
  • Varje sekund suger byggnaden in 103,7 kubikmeter luft i ventilationssystemet. Det motsvarar 30% mer luft än en jetmotor på ett Boeing 737 vid normal flygning.
  • Målet är att byggnaden ska uppnå Miljöbyggnad guld
  • Som mest har det arbetet cirka 350 personer samtidigt inne på bygget

Läs mer om vad som händer i projektet just nu 

Teknisk upprustning och modernisering av vårdlokaler

I sjukhusområdets södra delar pågår en omfattande teknisk upprustning och modernisering av vårdlokaler. Arbetet resulterar bland annat i 40 moderniserade vårdplatser i lokaler med nya flexibla funktioner och hög teknisk standard. Projektet avslutas i etapper från andra halvan av 2018.

Moderniserade vårdlokaler november 2017
Bild: Från de moderniserade vårdlokalerna i hus 38, november 2017

Läs mer om vad som händer i projektet just nu 

Ny godsmottagning

Godsmottagningen på Danderyds sjukhus byggs om för att kunna serva sjukhusets befintliga godsflöde och det ökade flödet som den nya akut- och behandlingsbyggnaden medför. Projektet avslutas under 2019.

Läs mer om vad som händer i projektet just nu