Vi testar reservkraften 2022

Se nedanstående schema för reservkraftsprov.

Om störningen

Plats

Hela sjukhusområdet

Vi testar reservkraften för att säkerställa att sjukhuset har beredskap att klara skarpa strömavbrott utan allvarliga konsekvenser. Reservkraftsprov är ett tillfälle att lära sig mer om hur reservkraften på sjukhuset fungerar och ett bra tillfälle att identifiera förbättringsområden.

När prov utförs, vänligen kontrollera följande: 

Apparater kopplade till MVL så kallad "Mycket Viktig Last" (märkta med brun skylt) tappar aldrig ström under provet. Utrustning för manuell drift av medicinskteknisk utrustning alltid finns till hands. Det fortfarande finns viss ledbelysning. Detta gäller direkt vid avbrottet samt under den första minuten.

Tider, månadsprov och kvartalsprov

Månadsprov 7:00 - 8:00, sker blinkfritt vid övergång och återgång på reservkraft.
Kvartalsprov 7:00 - 10:00, körs med ett kort avbrott på viktig last (grön) vid övergång och ett kortare blink vid återgång. Övrig last (vit) är strömlöst i 30 minuter.

Månad Datum  
Januari 13  
Februari 3 Kvartalsprov
Övrig last (vit) är borta 07:00-07:30. Viktig last (grön), enligt övriga kvartalsprov (07:00-10:00).
Mars 3  
April 7  
Maj 5 Kvartalsprov
Körs med ett kort avbrott på viktig last (grön) vid övergång och inget avbrott vid återgång. Övrig last (vit) berörs ej.
Juni 2  
Juli 7  
Augusti 4 Kvartalsprov
Körs med ett kort avbrott på viktig last (grön) vid övergång och inget avbrott vid återgång. Övrig last (vit) berörs ej.
September 1  
Oktober 6  
November 3 Kvartalsprov
Körs med ett kort avbrott på viktig last (grön) vid övergång och inget avbrott vid återgång. Övrig last (vit) berörs ej.
December 1  

 

Under provet

  • Hissen kan stanna 15 - 20 sekunder. Nödbelysning finns.
  • Händer något onormalt? Kontakta Locums kundtjänst på 08-123 172 00.