Vi testar reservkraften 2023

Se nedanstående schema för reservkraftsprov.

Om störningen

Plats

Hela sjukhusområdet

Vi testar reservkraften för att säkerställa att sjukhuset har beredskap att klara skarpa strömavbrott utan allvarliga konsekvenser. Reservkraftsprov är ett tillfälle att lära sig mer om hur reservkraften på sjukhuset fungerar och ett bra tillfälle att identifiera förbättringsområden.

När prov utförs, vänligen kontrollera följande: 

Apparater kopplade till MVL så kallad "Mycket Viktig Last" (märkta med brun skylt) tappar aldrig ström under provet. Utrustning för manuell drift av medicinskteknisk utrustning alltid finns till hands. Det fortfarande finns viss ledbelysning. Detta gäller direkt vid avbrottet samt under den första minuten.

Tider, månadsprov och kvartalsprov

Tiderna för reservkraftsprovet är klockan: 11:30 - 12:30
Månadsprov blir det en kortare blink på grön kraft vid övergång och återgång.
Kvartalsprov körs med ett kort avbrott på viktig last (grön) vid övergång och ett kortare blink vid återgång. Övrig last (vit) är strömlöst i 30 sekunder.

Månad Datum  
Januari 25  
Februari 22 Kvartalsprov 11:30 - 14:30
Mars 29  
April 26  
Maj 31 Kvartalsprov
Juni 28  
Juli 26  
Augusti 30 Kvartalsprov
September 27  
Oktober 25  
November 29 Kvartalsprov
December 13  

 

Under provet

  • Hissen kan stanna 15 - 20 sekunder. Nödbelysning finns.
  • Händer något onormalt? Kontakta Locums kundtjänst på 08-123 172 00.

Kontaktperson

Jarheim, Erik

Erik Jarheim