Byte av spillvattenstammar

Locum byter samtliga avloppsstammar i C-huset.

Vad gör vi?

De befintliga spillvattenstammarna byts ut mot nya i hus C1 och C2, plan 3-8.

Varför gör vi det?

De befintliga spillvattensystemet är gammalt och nedslitet. Avloppssystemet som byggdes för 40 år sedan, när sjukhuset byggdes, har gjort sitt och behöver ersättas. 

Har du frågor?

Kontakta Locums projektledare Aswad Betweni.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2019-11-30
Entreprenör
SRM Bygg AB
Projektledare
Aswad Betweni Projektområde universitetssjukhus