Fönsterbyte på sjukhuset

Bytet av fönster är klara i B2- och B4-husen och nu fortsätter vi underhållsarbetet i resterande huskroppar genom att byta ut och sanera de gamla fönstren i ytterfasaden. Arbetet fortsätter i samband med ombyggnationerna på sjukhuset.

Vad gör vi?

Fönsterbyte och sanering av fönster på sjukhuset. Projektet omfattar primärt våningarna 4–8 i samtliga huskroppar. Bytet kommer att ske under ombyggnation. Cirka 35 procent av fönstren är utbytta. 

Varför gör vi det?

Fönstren på sjukhuset är gamla och i behov av att bytas ut. Fönsterbytet sker även utifrån ett energiperspektiv men även en ny standard som innebär att fönster i sjukhus ska vara begränsade i form av öppningsbarhet.

Har du frågor?

Kontakta Locums biträdande projektledare Sebastian Lukasiewicz.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Årsskiftet 2020/2021
Entreprenör
Tumba Glas AB
Projektledare
Sebastian Lukasiewicz Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Mikael Bergman Förvaltningsområde Huddinge