Fönsterbyte på sjukhuset

I och med ny- och ombyggnationerna av operation och röntgen på sjukhuset passar Locum på att byta ut och sanera de gamla fönstren i ytterfasaden. Primärt omfattar bytet av fönster B2- och B4-husen då omfattande byggnationer redan pågår där. Arbetet beräknas vara färdigt under hösten 2020.

Vad gör vi?

Fönsterbyte och sanering av fönster på sjukhuset med fokus på B2- och B4-husen. Projektet omfattar primärt våningarna 4–8 i B2- och B4-husen och omfattar cirka 1 300 fönster. Bytet kommer att ske dels under ombyggnation, men även under pågående verksamhet.

Varför gör vi det?

Fönstren på sjukhuset är gamla och i behov av att bytas ut. Fönsterbytet sker även utifrån ett energiperspektiv samt även då en ny standard dikterar att fönster i sjukhus ska vara begränsade i form av öppningsbarhet.

Har du frågor?

Kontakta Locums biträdande projektledare Sebastian Lukasiewicz.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Hösten 2020
Entreprenör
Tumba Glas AB
Projektledare
Sebastian Lukasiewicz Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Mikael Bergman Förvaltningsområde Huddinge