Fönsterbyte på sjukhuset

I och med ny- och ombyggnationerna av operation och röntgen på sjukhuset passar Locum på att byta ut och sanera de gamla fönstren i ytterfasaden. Primärt omfattar bytet av fönster B2- och B4-husen då omfattande byggnationer redan pågår där. Arbetet beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2020/2021.

Vad gör vi?

Fönsterbyte och sanering av fönster på sjukhuset med fokus på B2- och B4-husen. Projektet omfattar primärt våningarna 4–8 i B2- och B4-husen och omfattar cirka 1 300 fönster. Bytet kommer att ske dels under ombyggnation, men även under pågående verksamhet.

Varför gör vi det?

Fönstren på sjukhuset är gamla och i behov av att bytas ut. Fönsterbytet sker även utifrån ett energiperspektiv samt även då en ny standard dikterar att fönster i sjukhus ska vara begränsade i form av öppningsbarhet.

Har du frågor?

Kontakta Locums biträdande projektledare Sebastian Lukasiewicz.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Årsskiftet 2020/2021
Entreprenör
Tumba Glas AB
Projektledare
Sebastian Lukasiewicz Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Mikael Bergman Förvaltningsområde Huddinge