Ny modern vårdavdelning byggs på K67-69

Under januari startar byggnationen av den nya avdelningen på K67-69. Lokalerna byggs enligt konceptet Framtidens Vårdavdelning, FVA.

Under januari startar byggnationen av den nya avdelningen på K67-69. Lokalerna som är på 1500 kvm byggs enligt konceptet Framtidens Vårdavdelning, FVA. Syftet med ombyggnationen är att skapa en modernisering av lokalerna som sätter patienten i centrum, skapar effektivitet i vårdkedjan och bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen.

Byggnationen pågår hela  2023.

Verksamheten som senare flyttar in är Barnregionvården. Barnen har behov att kunna isoleras med adekvata slussar och HEPA-filtrerad luft samt ha närhet till transplantationsavdelningen K87-89, Bild och Funktion, Neo, Njur, Ronald McDonalds hus, Lekterapi, CAST med flera.

Information om byggnationen till berörda verksamheter sker via Karolinskas enhet för Infrastruktur och Fastighetsutveckling (IFU). Information kommer att finnas på locum.se, Inuti samt i nyhetsbrev.

Kontaktperson

Vi eventuella frågor ring Anders Nilsson, byggledare Locum, tel 070-877 73 27, anders.r.nilsson@regionstockholm.se

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2023-12-31
Projektledare
Sebastian Lukasiewicz Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Anna Thorslund Förvaltningsområde Huddinge