Ny modern vårdavdelning byggs på K67-69

Under april startade arbetet med att riva avdelning K67-69 för att senare bygga nya moderna lokaler enligt konceptet Framtidens Vårdavdelning, FVA.

Vi river avdelning K67-69 för att bygga nya ytor enligt konceptet Framtidens Vårdavdelning, FVA. Syftet med ombyggnationen är att skapa en modernisering av lokalerna som sätter patienten i centrum, skapar effektivitet i vårdkedjan och bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen.

Verksamheten som senare flyttar in är Barnregionvården. Barnen har behov att kunna isoleras med adekvata slussar och HEPA-filtrerad luft samt ha närhet till transplantationsavdelningen K87-89, Bild och Funktion, Neo, Njur, Ronald McDonalds hus, Lekterapi, CAST med flera.

Störningsinformation hittar du här >>

Information om rivning och byggnation till berörda verksamheter sker via Karolinskas enhet för Infrastruktur och Fastighetsutveckling (IFU). Information kommer att finnas på locum.se, Inuti samt i nyhetsbrev.

Kontaktperson

Vi eventuella frågor ring Anders Nilsson, byggledare Locum, tel 070-877 73 27, anders.r.nilsson@regionstockholm.se

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2023-12-31
Projektledare
Sebastian Lukasiewicz Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Anna Thorslund Förvaltningsområde Huddinge