Ny park uppförs vid hus C2

Just nu pågår planering inför en ny park utanför hus C2. Under vecka 7 kommer man att påbörja en instängsling av byggområdet.

Park-husC2.PNG

IMG_0141_red.jpg

IMG_0171_red.jpg

IMG_0183_red.jpg

IMG_0177_red.jpg

Vad gör vi?

Utanför hus C2 kommer det att byggas en ny park, med yta för både umgänge och träning. Här kommer det finnas skyddade sittplatser i solen, gröna promenader, pergolas och ett utegym i trä. Dessutom kommer det finnas ängsytor som kan locka fjärilar och bin och bidra till biodiversiteten. Den befintliga vegetationen kommer att bevaras i stor utsträckning och kompletteras med träd och buskar som ramar in parken och skapar fina rum med god överblickbarhet. 

Alla parkens stråk och platser kommer att belysas under dygnets mörka timmar och bidra till en god orienterbarhet och en trygg miljö. 

Parken kommer att stå klar under hösten 2020. 

Varför gör vi det?

Nu när den nya byggnaden för operation, intervention och röntgen, hus O, är färdigställd kan vi återställa ytan för byggetablering samt öka tidigare parkyta för att ge såväl personal som patient tillgång till mer natur. 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2020-12-31
Projektledare
Ester Laaksonen Projektområde universitetssjukhus