Nya omklädningsrum i C1

Vad gör vi?

Locum skapar nya omklädningsrum på en yta av 400 kvadratmeter i C1, plan 3. 500 skåp kommer att installeras och för första gången kommer det även att finnas en avdelning som är könsneutral. Projektering pågår och de nya omklädningsrummen beräknas bli färdiga under hösten 2019.

Varför gör vi det?

De nya omklädningsrummen byggs då det i dagsläget råder brist på omklädningsrum på sjukhuset.

Har du frågor?

Kontakta Aswad Betweni, projektledare på Locum.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2019-11-30
Projektledare
Aswad Betweni Projektområde universitetssjukhus