Ombyggnation av K51-53

 

 

Vad gör vi?

På K51/53 skapas just nu en helt ny vårdyta, specialanpassad för ME Övre Buk (Tema Cancer), med omfattande öppenvård i form av mottagningsverksamhet för Övre Buks patientflöden samt dagvård och en medicinsk behandlingsavdelning, där Övre Buks patienter kommer att få avancerad läkemedelsbehandling samt lokaler för Gastrolab (Tema IoI). På vårdytan finns dessutom en helt ny och högteknologisk endoskopienhet utformad för att kunna möta framtidens behov av avancerad gastrointestinal endoskopisk intervention.

Ombyggnationen av K51/53 sker i två etapper och den första etappen är färdigställd. Endoskopiverksamheten och Gastrolab flyttar nu över från K51 till K53 med första patienten på enheten den 27 januari. Första patienten på mottagningen kommer att tas emot den 27 januari. Fokus har varit att skapa effektiva, flexibla, ljusa och arbetsmiljövänliga ytor. Den andra etappen beräknas vara klar den 1 nov, 2020, och först därefter flyttar övriga verksamheter från Övre Buk in.

Varför gör vi det?

Ombyggnationen sker i enlighet med framtidens vårdmottagning (FVM) med ändamålsenliga rum för mottagning och dagvårdsverksamhet, samtidigt som man uppnår maximal flexibilitet ifall det blir en annan verksamhet i framtiden. Fokus har varit att skapa effektiva, ljusa och arbetsmiljövänliga ytor.

Har du frågor?

Kontakta Seval Mert, projektledare på Locum. 

 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2020-11-01
Projektledare
Seval Mert Projektområde universitetssjukhus