Omdränering av innergård C1/M2 inför ombyggnad av akutmottagningen

OBS! Ombyggnationen av akutmottagningen är pausad. En reviderad behovsanalys håller på att tas fram.

Vad gör vi?

Inför ombyggnationen av akutmottagningen ska innergården mellan hus C1 och M2 dräneras om. Det innebär att vi gräver upp gården och lägger ner nya dräneringsrör samt flyttar en fettavskiljare ut mot ambulansgatan. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet. Därefter kommer en del av ytan att asfalteras för att fungera som upplag under byggnationen av den nya akutmottagningen. Finplanering av innergården sker under 2021. 

 

Varför gör vi det?

Akutmottagningen ska byggas om och innergården behöver därför dräneras om.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2020-12-31
Projektledare
Erik Larsson Projektområde Universitetssjukhus