Ny modern vårdavdelning byggs på B71-73

Under januari startar byggnationen av den nya avdelningen på B71 - 73 i byggnad B2. Lokalerna byggs enligt konceptet Framtidens Vårdavdelning, FVA.

Under januari startar byggnationen av den nya avdelningen på B71-73, i husblock B2.1 plan 7. Lokalerna som är på 1500 kvm byggs enligt konceptet Framtidens Vårdavdelning, FVA. Syftet med ombyggnationen är att skapa en modernisering av lokalerna som sätter patienten i centrum, skapar effektivitet i vårdkedjan och bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen.

Byggnationen pågår hela 2023.

De två verksamheter som flyttar in i de nya lokalerna är:

  • Sektion Matstrupe/Magsäck ME Övre buk som vårdar tolv patienter dygnet runt.
  • Sektion Intermediärvårdsavdelning (IMA), ME Övre buk. Vårdar patienter efter avancerad cancerkirurgi och hepatologi. Patienterna vårdades tidigare av intensivvården. 

Information om byggnationen till berörda verksamheter sker via Karolinskas enhet för Infrastruktur och Fastighetsutveckling samt skyltning i byggnad B2. Information kommer även att finns på locum.se, Inuti samt nyhetsbrev.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2023-12-31
Projektledare
Sebastian Lukasiewicz Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Anna Thorslund Förvaltningsområde Huddinge