Ny modern vårdavdelning byggs på B71-73

Under mars och in i mitten av april så river vi avdelning B71 - 73 i byggnad B2 för att bygga nya moderna lokaler enligt konceptet Framtidens Vårdavdelning, FVA.

Vi river avdelning B71-73 som ligger i husblock B2.1 plan 7, Huddinge sjukhusområde, för att bygga nya ytor enligt konceptet Framtidens Vårdavdelning, FVA. Syftet med ombyggnationen är att skapa en modernisering av lokalerna som sätter patienten i centrum, skapar effektivitet i vårdkedjan och bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen.

De två verksamheter som flyttar in i de nya lokalerna är:

  • Sektion Matstrupe/Magsäck ME Övre buk som vårdar tolv patienter dygnet runt.
  • Sektion Intermediärvårdsavdelning (IMA), ME Övre buk. Vårdar patienter efter avancerad cancerkirurgi och hepatologi. Patienterna vårdades tidigare av intensivvården. 

Information om byggnationen till berörda verksamheter sker via Karolinskas enhet för Infrastruktur och Fastighetsutveckling samt skyltning i byggnad B2. Information kommer även att finns på locum.se, Inuti samt nyhetsbrev.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2023-11-30
Projektledare
Sebastian Lukasiewicz Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Anna Thorslund Förvaltningsområde Huddinge