Utbyggnad av brandlarm

Brandlarmet inom Huddinge sjukhusområde genomgår en modernisering och utbyggnad.

 

 

Vad gör vi?

Brandlarmet inom Huddinge sjukhusområde genomgår en modernisering och utbyggnad.

Arbeten med brandlarmet pågår i byggnaderna C1, C2, K2, B2, B4 och S. 

Varför gör vi det?

Genom åren har många ombyggnader skett som ger ett väl fungerade brandlarm men med något ostrukturerade installationer. Dessutom börjar teknik bli föråldrad. Detta ger att det befintligt brandlarm behöver kompletteras och bytas mot modernare och effektivare teknik.

Har du frågor?

Kontakta Locums projektledare Aswad Betweni.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2020-11-08
Entreprenör
Combi Consult AB och Categoridata AB
Projektledare
Aswad Betweni Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Mikael Bergman Förvaltningsområde Huddinge