Utbyggnad av sprinklersystem

Sprinklersystemet inom Huddinge sjukhusområde byggs ut för att ge sjukhuset ett heltäckande sprinklersystem.

Vad gör vi?

Sprinklersystemet inom Huddinge sjukhusområde byggs ut för att ge sjukhuset ett heltäckande sprinklersystem. Arbeten pågår med installationer i byggnad S.

Varför gör vi det?

Locum har tagit beslutade 2009 att ett heltäckande sprinklersystem ska installeras på sjukhuset. Arbetet har sedan dess pågått löpande över hela sjukhuset. Den stora delen av installationsarbetet kommer att vara klart under 2016. Några få områden görs i samband med andra arbeten.

Har du frågor?

Kontakta Locums projektledare Aswad Betweni.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2019-12-31
Entreprenör
Caverion
Projektledare
Aswad Betweni Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Mikael Bergman Förvaltningsområde Huddinge