Utredning av medicinska gaser

Vad gör vi?

Locum utreder kapaciteten och redundansen i sjukhusets gassystem. Det är främst systemen för oxygen och andningsluft som utreds. 

Varför gör vi det?

För att säkerställa att systemen för de medicinska gaserna är tillräckligt robusta då den nya byggnaden för operation och röntgen ska ansluta till systemen.

Har du frågor?

Kontakta Urban Jönsson, projektledare på Locum.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2020-12-31
Projektledare
Urban Jönsson Projektområde universitetssjukhus