Vi tar hand om utomhusmiljön

Under maj har vi gjort extra fint i utomhusmiljön genom nya planteringar av träd, blommor och bär samt sett till att vägar och garageutfart är extra säkra.

Sol och värme gör att gräs och blommor växer och att vi kan plantera och göra extra fint i utomhusmiljön runt sjukhuset. Under maj jobbade vi bland annat med att:

  • Plantera tall i slänten vid Ambulansgatan för att bevara naturmarkskänslan.
  • Plantera en ny rosenrabatt och en ny mindre uteplats anläggs på gaveln till byggnad M4.
  • Byta ut växterna i planteringslådorna vid Ungerska parken och plantera jordgubbar samt smulgubbar. Varsågoda att smaka när det är dags!
  • Påbörja gräsklippningen.
  • Förlänga farthinder på Anatomivägen.
  • Sätta upp speglar vid utfarterna från våningsplanen i garaget Blåvingen för ökad säkerhet.

Tall.jpg

Bildtext. Tall planteras i slänten vid Ambulansgatan. 

Rosrabatt_uteplatsM4.jpg

Bildtext. En ny rosenrabatt planteras och en mindre uteplats anläggs på gaveln till byggnad M4.

Planteringslådor.jpg

Bildtext. Nysått i planteringslådorna i sjukhusparken.

Speglar_garage_blåvinge.jpg

Bildtext. Speglar har satts upp vid utfarten på varje våningsplan i parkeringsgaraget Blåvingen för ökad säkerhet.

Farthinder.jpg

Bildtext. Farthinder förlängs för ökad säkerhet på Anatomivägen.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2022-05-31