Asfaltering av parkeringsyta utanför B4

Vi utökar parkeringsplatserna och den 12–14 mars asfalteras denna yta utanför B4. Under denna tid måste därför ytorna utanför B4-entrén hållas fria.

När

Plats

Utanför B4-entrén

Vi hänvisar till övriga parkeringsplatser på sjukhusområdet. Se karta nedan.

Vi informerar även om att under asfalteringen kan viss lukt och ljud uppkomma.

Kontaktperson

Mart, Seval

Seval Mart