Ny utrymningsväg i B2 och B4

Locum har skapat en tillfällig utrymningsväg via trapphuset i B2 och B4 med anledning av de byggnationer som pågår i B2, B4 och nybygget av den nya behandlingsbyggnaden.

När

Plats

Trapphus B2 och B4

Den utvändiga utrymningstrappan i B2 och B4 ska demonteras då byggnationer pågår för fullt i B4 och utvändigt vid B2. Locum har därför skapat en tillfällig utrymningsväg via trapphuset ned till plan 3 i B2 och B4. Denna kommer att finnas under tiden som byggnationerna pågår. Därefter skapas en ny utrymningsväg.

En ny utbyggnad uppförs i anslutning till sidobyggnaderna B2 och B4 på södra sidan av sjukhuset. Där kommer bland annat en ny operationsavdelning med 23 salar att skapas.

Vissa avdelningar behöver ligga nära operationsavdelningen och kommer att behöva flyttas. Därför byggs de lokaler som ligger intill den nya utbyggnaden om, till exempel förlossningsavdelningen och den pre- och postoperativa avdelningen.

Läs mer om projektet här.

Kontaktperson

Laaksonen, Ester

Ester Laaksonen