Personalentré vid C2-huset baksida stängs tillfälligt

Den tillfälliga paviljongen utanför personalentrén i hus C2 är nu riven och nu fortsätter arbetet med att återställa ytan. Entrén är fortsatt stängd tills vidare.

Om störningen

Plats

C2 baksida

Personalentrén-C2-riven

Detta innebär även att Södra Hallen 6-8 kommer att vara fortsatt avstängd. Utrymningsvägarna har skyltas om tillfälligt i berört område.

Arbetet med återställningen av ytan kommer att fortsatt pågå under första halvan av 2020 och därefter kommer entrén att öppnas på nytt. Under tiden hänvisar vi till andra entréer i området. 

Karta C2 entre.PNG

Kontaktperson

Lukasiewicz, Sebastian

Sebastian Lukasiewicz