Reservkraftprov 2020

Här ser du de planerade reservkraftproven för 2020.

Om störningen

Plats

Huddinge sjukhusområde

Vad händer?

Syftet med återkommande reservkraftprov är att säkerställa att alla reservkraftsystem fungerar och att vidareutbilda driftpersonal. Syftet är också att ge sjukvårdspersonal en möjlighet att öka beredskapen för situationer som kan uppstå vid ett realistiskt strömavbrott förorsakat av fel på de tekniska systemen.

När?

Aktuell information om reservkraftprov i Huddinge med datum och tider presenteras på ”Inuti” (Karolinska universitetssjukhusets intranät) under ”Planerad driftinformation”. 

Planerade reservkraftprov under 2020:

9 januari - 13.00-13.30 
6 februari - 13.00-15.00 (förlängd tid)
5 mars - 13.00-13.30
2 april - 13.00-15.00 (förlängd tid)
7 maj - 13.00-13.30
11 juni - 13.00-13.30
2 juli - 13.00-15.00 (förlängd tid)
6 augusti - 13.00-13.30
3 september - 13.00-13.30
1 oktober - 13.00-15.00 (förlängd tid) 
5 november - 13.00-13.30
3 december - 13.00-13.30

 

Viktigt att tänka på: 

  • informera all personal om reservkraftprovet.
  • kontrollera att utrustning/apparater som är kopplade till vägguttag för viktig last fungerar under provet.
  • kontrollera att operations- och undersökningslampor aldrig slocknar under provet.
  • kontrollera att separat utrustning för manuell drift av medicinteknisk apparatur, exempelvis respirator alltid finns till hands.

OBS! Använd ej rörposten för akuta prover, 10 minuter före och efter provet.

 

Är ni osäkra om vilka vägguttag som är anslutna till viktig last/övrig last eller har frågor i största allmänhet, ring och rådgör med oss.

För akuta elförsörjningsproblem under provtiden kontakta DTC (driftövervakningscentralen)

Telefon: 08 – 5858 15 00

 

Kontaktperson

Sundén, Dan

Dan Sundén